SZKOŁA KARMIENIA PIERSIĄ

Brak merytorycznego i pozytywnego wsparcia rodziców w temacie laktacji sprawia, że wielokrotnie zbyt wcześnie dzieci odstawiane są od piersi. Niska świadomość społeczna, błędne dane i nieprawdziwe informacje dotyczące laktacji powielane przez otoczenie społeczne, nie ułatwiają kobietom startu i kontynuacji karmienia piersią W tym celu stworzona zostanie Szkoła Karmienia Piersią (również online). Będzie to cykl szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów, skierowanych do przyszłych mam i ich partnerów, przedstawiających aktualną wiedzę z zakresu karmienia piersią oraz rozprawiających się z często powtarzanymi mitami. Ponadto powstaną materiały szkoleniowe online.

POMOC W LAKTACJI

Realizując zadanie polegające na udzielaniu wsparcia laktacyjnego mieszkankom Wrocławia, w ramach Programu (Szkoły Karmienia Piersią) zakupione zostaną profesjonalne laktatory, które byłyby w pierwszej kolejności nieodpłatnie udostępniane mamom dzieci urodzonych przedwcześnie, wieloraczków i dzieci niepełnosprawnych. W ramach programu odbywać się będą spotkania Laktacyjnej Grupy Wsparcia. Przeznaczone są będą dla kobiet, które mają potrzebę podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z karmieniem piersią. Jednocześnie, przyszłe mamy mogą dowiedzieć się jak w wygląda karmienie piersią oczami innych kobiet.

MIEJSCA PRZYJAZNE

Brak odpowiedniej dla rodziców i najmłodszych dzieci infrastruktury w przestrzeni Wrocławia czyni to miasto zdecydowanie mniej przyjaznym. W wielu miejscach użyteczności publicznej brakuje dostosowanych i wyposażonych miejsc, gdzie rodzice mogliby w komfortowych warunkach przewinąć oraz nakarmić swoje dziecko. Program „Wrocław Karmi Piersią” wychodzi naprzeciw tym problemom. W ramach programu zebrane zostaną dane o istniejących we Wrocławiu miejscach do karmienia i przewijania dzieci. Promocja ich istnienia, a także powstawanie nowych punktów staną się realnym wsparciem wrocławian i wrocławianek. Ich skatalogowanie, umieszczenie w internetowej bazie danych oraz pomocnej i prostej w obsłudze aplikacji sprawią, że łatwo i intuicyjnie będzie można je odnaleźć i w razie potrzeby z nich korzystać. Miejsca Przyjazne mogą powstawać w budynkach użyteczności publicznej, budynkach Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Miasta Wrocław, a także w partnerstwie z podmiotami prywatnymi. Jednocześnie w przestrzeni publicznej powstaną znaki, kierunkowskazy, które łatwiej pomogą odnaleźć miejsca do karmienia i przewijania. Na drzwiach miejsc przyjaznych karmieniu np.: restauracje znajdą się naklejki oznaczone logotypem Programu. Program zakłada katalogowanie i standaryzację (ocenę ) według ustalonego standardu.

RODZINNE ŁAWKI

W parkach i na traktach spacerowych brakuje miejsc, gdzie rodzice swobodnie mogliby przewinąć lub nakarmić swoje dziecko. W ramach programu w parkach, na bulwarach i miejscach rekreacji pojawią się rodzinne ławki. Będą to ławki wyposażone w przewijaki, wzorem innych polskich miast. Takie ławki mogą powstawać w trakcie nowych inwestycji, doposażania parków w małą infrastrukturę lub w ramach wymiany starej ławki na nową – rodzinną.